Investiţii, nerambursabile, de circa 200.000 de euro, pentru beneficiarii din GAL Dunărea de Sud

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, lucrează în folosul comunităţilor locale din 16 comune din judeţul Teleorman, respectiv Bragadiru, Bujoru, Crângu, Dracea, Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Piatra, Pietroşani, Seaca, Smârdioasa, Suhaia, Traian, Viişoara şi comuna Găujani, din judeţul Giurgiu.

În această lună, GAL Dunărea de Sud, conform calendarului de lucru estimativ pe anul 2019, lansează apeluri de selecţie de proiecte pentru patru măsuri de dezvoltare locală, în valoarea totală de aproximativ 200.000 euro.

Pentru Măsura M6-6B – Sprijin pentru dezvoltarea, reabilitarea infrastructurii de bază la scară mică este alocată suma de 162.737 euro.

În cadrul Măsurii M2-2A -Dezvoltarea fermelor mici a fost aprobată suma de 15.000 de euro, iar pentru Măsura M4-2B – Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectorul agricol suma de 9.309 euro.

În acelaşi timp, pentru derularea de acţiuni în cadrul Măsurii M8-6B – Sprijin pentru integrarea romilor a fost prevăzută suma de 5.571 euro.

Pe măsură ce se vor primi fonduri nerambursabile de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor fi lansate şi alte apeluri de selecţie de proiecte.

Fermierii, asociaţiile şi investitorii din comunităţile celor 17 localităţi rurale din componenţa GAL Dunărea de Sud pot obţine toate informaţiile de care au nevoie în legătură cu lansarea apelurilor de selecţie de proiecte consultând site-ul oficial al GAL – www.galdunareadesud.ro, precum şi adresându-se specialiştilor GAL Dunărea de Sud, la sediul asociaţiei, din comuna Fântânele – Teleorman şi la telefonul 0247-435-417.

George ZAVERA