IȘJ Teleorman: Consfătuirea anuală cu directorii unităților de învățământ preuniversitar

Joi, 17 octombrie 2019, începând cu ora 12.00, în amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria a avut loc consfătuirea anuală cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Teleorman.

Inspectorul Școlar General, prof. Valeria Gherghe, a prezentat Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman- an școlar 2018-2019, iar Inspectorul Școlar Adjunct, prof. Monica Coman, Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020.

Prezentarea Graficului unic de monitorizare și control al I.Ș.J. Teleorman a fost făcută de prof. Bogdan Buzatu, Inspector Școlar General Adjunct.

Pe agenda zilei au urmat prezentarea Raportului de activitate pentru anul școlar 2018-2019, sustinută de Adela Anghel, prof. metodist și prezentarea Raportului de activitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman pentru anul școlar 2018-2019, susținută de directorul CJRAE, prof. Mirela Soare, discuții și prezentarea experienței dobândite de patru formatori la cursul „Make technology your friend”.

Dornici de muncă și de performanță, dascălii teleormăneni își vor face, ca întotdeauna, datoria, dăruind știință și sădind în mintea și sufletul elevilor setea de a învăța.

Cornelia RĂDULESCU