IȘJ Teleorman: Controale la unitățile școlare din județ

În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr.483/20.08.2019, în perioada 26.08-04.09.2019 au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman de către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Şcolar și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020.

Controalele igienico-sanitare au vizat următoarele aspecte: existența autorizației sanitare de funcționare; respectarea structurii funcționale; starea clădirilor; starea terenului pentru joacă sau sport; starea spațiilor de învătământ; asigurarea corespunzătoare a microclimatului; starea spațiului pentru lapte-corn; starea de igienă a grupurilor sanitare; modul de aprovizionare cu apă potabilă; modul de colectare și evacuare a deșeurilor; dotarea cu materiale si ustensile pentru curățenie și dezinfecție.

Verificările au fost încheiate cu note de control, în prezența conducerii unităților de învătământ și a reprezentantilor primăriilor, cuprinzând recomandări și termene de îndeplinire.

La inceputul acțiunii de verificare, situația unităților școlare se prezenta astfel:

Număr total unități- 353, din care: Licee- 22 din care: în mediul urban 18, 17 autorizate, neautorizat 1; în mediul rural 4, autorizate 4; Școli- 123, din care: în mediul urban 20, autorizate 20; în mediul rural 103, autorizate 94, neautorizate 9; Grădinițe- 201, din care: în mediul urban 35, autorizate 35; în mediul rural 166, autorizate 131, neautorizate 35; CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ- 2- autorizate sanitar; Palatul Copiilor și Cluburile Copiilor- 4, autorizate sanitar; Școala Postliceală Sanitară- 1- autorizată sanitar.

Au fost verificate 353 unităţi de învăţământ din care: 123 şcoli, 201 grădiniţe, 22 licee și 2 centre școlare de educație incluzivă, 4 Palatul Copiilor și Cluburile Copiilor, 1 Școala Postliceală Sanitară, după cum urmează:

LICEE- 22 din care: în mediul urban 18, 17 autorizate, neautorizat- 1; în mediul rural 4, autorizate 4; Liceul Teoretic Zimnicea- mutat în altă locație, urmează să depună documentele pentru autorizare; CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 2- autorizat sanitar; PALATUL COPIILOR și CLUBURILE COPIILOR- 4- autorizate sanitar; ȘCOALA POSTILICEALĂ SANITARĂ- 1- autorizată sanitar.

ȘCOLI- 123, din care: în mediul urban 20, autorizate 20; în mediul rural 103, autorizate 94, neautorizate 9.

Școlile care nu au fost autorizate deoarece nu întrunesc condiţiile de autorizare: lipsa apei curente sau apa curentă neconformă- 4: Școala Gimnazială nr.1 Olteni, Școala Gimnazială nr.2 Perii Broșteni, Școala Primară Vîrtoapele de Jos, Școala Gimnazială Purani; lipsă apă curentă la grupurile sanitare- 1 Școala Gimnazială Bujoreni; lipsă grupuri sanitare amenajate cu obiecte sanitare neracordate la instalație- 1: Școala Gimnazială Mavrodin; nu au depus documentatia pentru autorizare- 2: Școala Gimnazială nr.1 Călugaru, Școala Gimnaziala nr.2 Valea Ciresului; o școală este cu schimbare de structură- Școala Gimnazială Crângeni.

În cadrul controalelor au mai fost constatate următoarele deficiențe: Școala Gimnazială Uda Clocociov- structura a fost modificată- s-a ridicat autorizația sanitară de funcționare; Școala Gimnazială Slobozia Mîndra- lipsă apa curentă la grupurile sanitare exterioare- s-a ridicat autorizația sanitară de funcționare; Școala Gimnazială Beciu- lipsă apa curentă la grupurile sanitare exterioare- s-a ridicat autorizația sanitară de funcționare; Școala Gimnazială Nanov- lipsă trusa medicală de prim ajutor, cabine WC fără bazine deși exista racord la apa curentă – remediere deficiențe- termen 06.09.2019; Școala Gimnazială Călinești- grupuri sanitare nefinisate- termen remediere- 06.09.2019; Școala Gimnazială Nenciulești- nu s-au terminat lucrările de reparații și igienizare- termen remediere- 06.09.2019; Școala Gimnazială Vedea- lipsă trusa medicală de prim ajutor, lipsă bazine la cabine WC- termen remediere- 06.09.2019; Școala Gimnazială nr.1 Videle- lumina naturală vine din partea dreaptă in sala de clasă- termen de remediere- 06.09.2019; Școala Gimnazială Mîrzanești- grup sanitar necorespunzător- termen remediere 30.09.2019.

Menționăm că pentru nerespectarea termenelor stabilite se vor aplica sancțiuni contravenționale conform legislației sanitare in vigoare.

GRĂDINIȚE- 201, din care: în mediul urban 35, autorizate sanitar 35; în mediul rural 166, autorizate sanitar 131, neautorizate 35.

Grădiniţele din mediul rural nu au fost autorizate sanitar din următoarele motive: 19 din lipsa apei curente sau apa neconformă: Grădinița cu P.N. nr.2 Puranii de Jos, Grădinița cu P.N. nr.1 Puranii de Sus, Grădinița cu P.N. nr.1 Scurtu Mare, Grădinița cu P.N. nr.2 Baldovinești, Grădinița cu P.N. nr.1 Gârdești, Grădinița cu P.N. nr.2 Vârtoapele de Jos, Grădinița cu P.N. nr.3 Gărăgău, Grădinița cu P.N. nr.3 Albesti, Grădinița cu P.N. nr.1 Frăsinet, Grădinița cu P.N. nr.1 Nenciulești, Grădinița cu P.N. nr.1 Călmățuiu de Sus, Grădinița cu P.N. nr.2 Băcălești, Grădinița cu P.N. nr.2 Văcărești, Grădinița cu P.N. nr.2 Comoara, Grădinița cu P.N. nr.2 Prunaru, Grădinița cu P.N. nr.1 Bujoreni, Grădinița cu P.N. nr.1 Năsturelu, Grădinița cu P.N. nr.2 Zimnicele, Grădinița cu P.N. nr.2 Năvodari; 6 nu au depus documentația pentru autorizare- Grădinița cu P.N. nr.1 Merenii de Sus, Grădinița cu P.N. nr. 2 Târnava, Grădinița cu P.N. nr.1 Călugaru, Grădinița cu P.N. nr.3 Valea Cireșului, Grădinița cu P.N. nr.1 Vârtoapele de

Sus, Grădinița cu P.N. nr. 2 Balta Sărată;1 din lipsa grupurilor sanitare conforme Grădinița cu P.N. Mavrodin; 1 lipsa documente care sa ateste proprietatea- Grădinița cu P.N. nr.1 Siliștea; 1 a fost mutată în alt spatiu față de cel autorizat- Grădinița cu P.N. Uda Clocociov; 3 au schimbat structura funcțională: Grădinița cu P.N. nr.1 Segarcea Deal, Grădinița cu P.N. nr. 1 Crângeni, Grădinița cu P.N. nr. 3 Bujoru( mutat in alt spațiu); 1 unitate in reabilitare- Grădinița cu P.N. nr.3 Ionașcu; 1 unitate a depus documentația pentru autorizare sanitară- Grădinița cu P.N. nr.3 Moldoveni.

Se menționează faptul că Grădinița cu P.N. nr.1 Olteni și Grădința cu P.N. nr. 2 Perii Broșteni sunt închise spre demolare .

În cadrul controalelor au mai fost constatate următoarele deficienţe: Grădinița nr. 1 Nanov- lipsă trusă prim ajutor- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr. 2 Nanov- lipsă trusă prim ajutor- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.1 Călinești- anexe sanitare nefinisate și nedotate complet- termen remediere- 06.09.2019;

Grădinița cu P.N. nr.2 Părul Rotund -finisaje exterioare deteriorate- termen remediere-06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.1 Vedea- lipsă trusă medicală prim ajutor, la grupurile sanitare obiectele sanitare neconforme vârstei- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.2 Dulceanca- lipsă trusă medicală prim ajutor, la grupurile sanitare obiectele sanitare neconforme vărstei- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr. 4 Coșoteni- lipsă trusă medicală prim ajutor, la grupurile sanitare obiectele sanitare neconforme vârstei- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.3 Albești- lipsa trusa medicală prim ajutor, la grupurile sanitare obiectele sanitare neconforme vârstei- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. Băbăița- lipsă finisaje adecvate la grupurile sanitar (gresie, faianță)- termen de remediere- 01.11.2019; Grădinița cu P.N. nr.3 Siliștea (gard imprejmuitor cu panouri lipsă- termen remediere 01.10.2019;

Grădinița cu P.N. nr.1 Furculești- lipsa apă curentă la grupul sanitar, apa neverificata de un laborator acreditat pentru potabilitate, gardul împrejmuitor cu multe spații lipsa, cu pericol de accidentare- termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.5 Cartojanca- apa curenta din unitatea școlară este din sursă proprie și nu este verificată pentru potabilitate cu un laborator acreditat, lipsa apă curentă la grupul sanitar- termen remediere 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.6 Parisești- apa curentă din unitatea școlară este din sursă proprie și nu este verificată pentru potabilitate cu un laborator acreditat, lipsa apă curentă la grupul sanitar- termen remediere 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr 4 Fotăchești- apa curentă din unitatea școlară este din sursa proprie și nu este verificată pentru potabilitate cu un laborator acreditat, lipsa apă curentă la grupul sanitar- termen remediere 06.09.2019; Grădinița cu P.N. Coșoaia- apa curentă din unitatea școlară este din sursa proprie și nu este verificată pentru

potabilitate cu un laborator acreditat, lipsa apă curentă la grupul sanitar- termen remediere 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr. 2 Cernetu- grup sanitar necorespunzător (fără apa curenta) – în curs de reabilitare;

Grădinița cu P.N. nr.2 Odobeasca- lipsa apă la grupul sanitar; Grădinița cu P.N. nr.1 Drăgănești Vede- lipsă apă curentă în unitate și la grupul sanitar.

Pentru nerespectarea termenelor stabilite se vor aplica sancțiuni contravenționale conform legislației sanitare în vigoare.

Având în vedere Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică aprobat pentru anul 2019, precum și atribuțiile Ministerului Sănătății pentru asigurarea activităților școlare în condiții igienico-sanitare corespunzătoare, compartimentul Control în sănătate publică din cadrul DSP Teleorman va desfășura acțiuni de control în perioada 12.09-29.09. 2019 privind unitățile de învățământ preșcolar, școlar și liceal, acțiune în cadrul căreia se vor verifica unitățile școlare neautorizate sanitar și a celor la care s-au depistat neconformități.

Din unitătile neautorizate, 3 au obținut deja autorizația, iar 14 sunt în curs de autorizare.

Astfel, rămân 42 neautorizate (dintre care o școală cu schimbare de structură- Crângeni și 2 gădinițe închise pentru demolare- Grădinița cu P.N. nr. 1 Olteni și Grădinița cu P.N. nr. 2 Perii Broșteni), dintre care 14 sunt în curs de autorizare.

Cornelia RĂDULESCU