ITM Teleorman: Controale pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale

Datotită temperaturilor crescute care se vor înregistra în următoarele zile, în conformitate cu prevederile legii, angajatorii sunt obligaţi să ia măsurile minime necesare pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor.

Pentru cei care lucrează în aer liber se va reduce ritmul activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi se vor succeda perioadele de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite.

Pentru cei care lucrează în spaţii închise se va asigura ventilaţia la locurile de muncă.

Este necesară asigurarea de către angajator, pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, a apei minerale (2-4 litri/persoană/schimb), a echipamentului individual de protecţie şi a duşurilor.

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor hotărî, conform O.U. nr. 99/2000, reducerea programului de lucru sau eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri: asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

În această perioadă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman efectuează controale în teren la angajatori, cu scopul de a preveni îmbolnăvirile profesionale determinate de lucrul în temperaturi extreme.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei încălcarea prevederilor legale, dacă faptele nu au fost săvârşite în condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Cornelia RĂDULESCU