Meseria se învaţă la locul de muncă

Firmele care pregătesc ucenici primesc bani de la stat. 1125 lei pe lună. Aceasta este suma pe care o vor primi. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

Ucenic poate fi oricine are vârsta de peste 16 ani, care doreste să se concentreze pe învăţare, pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Paşii de urmat pentru persoanele care doresc să devină ucenici: înregistrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţa AJOFM Teleorman, pe baza următoarelor documente: actul de identitate (original şi copie); acte de studii şi calificare (original şi copie); adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricţii medicale; solicitarea privind participarea la un program de ucenicie – persoana înregistrată la AJOFM depune o cerere (model tipizat).

Angajatorii care încadrează ucenici conform Legii 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, beneficiază de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare ucenic încadrat, dacă încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă o conveţie pentru acordarea sumelor.

Angajatorii care doresc accesarea acestor facilităţi, pot obţine mai multe informații la sediul AJOFM Teleorman din Alexandria.

C. D.