Monografia comunei Tătărăştii de Sus, lansată la Alexandria

La sala Auditorium, din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman, a avut loc un nou regal de carte autentică teleormănenă, în faţa unui public select fiind lansată lucrarea “Monografia comunei Tătărăştii de Sus”, volum apărut prin strădania profesorului scriitor Cătălin Ionuţ Florea şi a omului de afaceri Ion Pecie. Alături de autorii noii lucrări monografice au fost prezenţi cei mai cunoscuţi şi apreciaţi autori de monografii din judeţ, renumiţi scriitori teleormăneni, precum Teodor Răpan şi Elena Avramescu -membri ai Uniunii Scriitorilor, profesori de istorie, primarii comunelor Tătărăştii de Sus, Tătărăştii de Jos, Orbeasca, numeroşi prieteni ai realizatorilor acestei cărţi deosebit de importante pentru istoria locală teleormăneană.

Noul volum monografic, editat în condiţii grafice de excepţie, a văzut lumina tiparului la finele anului 2018, când s-au împlint 480 de ani de la atestarea documentară a localităţii Tătărăştii de Sus. În noua lor lucrare monografică, Ion Pecie – fiu al satului Tătărăştii de Sus şi Ionuţ Cătălin Florea – profesor de istorie, scriitor şi publicist binecunoscut fac referiri amănunţite, bazate pe îndelungate cercetări de arhivă şi pe teren, la istoria locuitorilor satelor Tătărăştii de Sus, Udupu şi Dobreni.

De menţionat şi apreciat ca atare faptul că Ion Pecie şi Cătălin Ionuţ Florea constituie deja o echipă redutabilă în ceea ce priveşte cercetarea şi punerea în pagina de carte a istoriografiei locale, spre ştiinţa şi în folosul generaţiilor prezente şi viiotare, anul trecut cei doi autori, împreună cu inginerul pensionar Ion Gheorghe, realizând “Monografia comunei Siliştea Gumeşti – Satul Moromeţilor”. Volum care, la Târgul de Carte de la Bucureşti, de anul trecut, a primit aprecierea de carte model pentru acest gen de lucrări.

După cum a menţionat profesorul de istorie Cătălin Ionuţ Florea, în prezentarea noului volum de istorie locală, “Monografia comunei Tătărăştii de Sus s-a născut datorită iniţiativei şi ambiţiei domnului Ion Pecie, fiu al satului Tătărăşti, ataşat sufleteşte de oamenii de aici şi spiritual de imaginea localităţii”. Din punct de vedere financiar, Monografia comunei Tătărăştii de Sus a fost editată cu sprijinul necondiţionat al omului de afaceri Ion Pecie, considerat un adevărat mecena, al Consiliului Local Tătărăştii de Sus şi al primarului Bogdan Dumitrescu.

O contribuţie importantă la realizarea acestei lucrări vaste de istorie locală au avut, prin furnizarea de date şi documente pentru elaborarea monografiei, învăţătorul şi publicistul Leorn Armeanca, inginerul agronom Constantin Popescu, Vasile Avramescu, Adriana Dumitrescu şi alţi localnici, totodată autorii cărţii evidenţiind şi sprijinul primit în timpul acţiunilor de documentare de către specialiştii Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, al personalului Bibliotecii Judeţene Marin Preda, Bibliotecii Academiei şi Muzeului Judeţean Teleorman, condus de profesorul arheolog Pavel Mirea.

Lucrarea cuprinde 10 capitole. Autorii se referă pe larg la aşezarea geografică şi mediul natural al comunei Tătărăştii de Sus şi anume în Câmpia Găvanu Burdea, apoi prezintă istoricul comunei, cele mai vechi vestigii arheologice, descoperite pe Măgura Dobrenilor, datând din Neolitic – Cultura Gumlniţa. Prima atestare documentară datează din anul 1538, în Hrisovul emis de domnitorul Ţării Româneşti, Radu Paisie (1535-1545).

În următoarele capitole autorii se referă la implicarea tătărăştenilor în marile evenimete istorice şi anume în timpul revoluţiei de la 1848, în războiul pentru independenţă din anii1877-1878, în Răscoala ţăranilor din anul 1907, în războiul pentru întregirea naţională din 1916-1919, dar şi în cel de-al Doilea Război Mondial 1941-1945, evenimete în care un mare număr de locuitori ai satelor Tătărăştii de Sus, Dobreni şi Udupu au manifestat acte de adevărat eroism şi şi-au jertfit viaţa pe câmpul de luptă. În paginile monografiei autorii prezintă reformele agrare, evoluţia social-economică şi politică în perioada comunistă, inclusiv colectivizarea forţată a agriculturii, precum şi aspecte majore, interesante, legate de perioada postdecembristă.

Cartea, conţinând 497 de pagini, aşa cum au apreciat mulţi dintre cei prezenţi la lansarea Monografiei la Alexandria, se constituie într-un model de cum trebuie realizate lucrările monografice privind istoria locală, autorii Ion Pecie şi Cătălin Ionuţ Florea meritând din plin a primi cele mai sincere felicitări!

George ZAVERA