Postul de secretar al comunei Cosmeşti, scos la concurs!

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cosmeşti.

Persoanele care doresc să participe la acest concurs pot depune dosarele de înscriere până la data de 24 octombrie 2018, la sediul ANFP, din Bucureşti.

Concursul va avea loc în data de 7 noiembrie 2018, ora 10,00- proba scrisă, data şi ora pentru susţinerea interviului urmând să fie comunicate ulterior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale <http://posturi.gov.ro/ghid-concurs-functionari-publici/> prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) <http://posturi.gov.ro/breviar-legislativ/>, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a ocupa un astfel de post candidaţii trebuie să îndeplineacă următoarele condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine de pe site-ul Posturi gov teleorman, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

George ZAVERA