Proiecte de succes în Teleorman – „Antreprenoriatul – oportunitate pentru competitivitate”

Între proiectele de succes, date ca exemple de bună practică în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, se numără şi proiectul “Antreprenoriatul – oportunitate pentru competitivitate”, derulat de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman. Acest proiect, finanţat din fonduri de la Uniunea Europeană, a avut următoarele obiective:

 • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor manageriale prin furnizarea de instruire în următoarele specializări: manager de proiect, manager resurse umane, manager al sistemului de calitate;
 • Promovarea culturii antreprenoriale prin activităţile de training, consiliere şi consultanţă, tutoriat,în vederea creşterii abilităţilor persoanelor de a materializa ideile de afaceri;
 • Sprijinirea înfiinţării start-up-urilor, în rândul a 320 de persoane din regiunea Sud-Muntenia.

În cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi specifice de formare

profesională în scopul obţinerii de noi competenţe profesionale

în ocupaţiile: manager de proiect; manager resurse umane;

manager al sistemului de calitate. Toate programele de formare

profesională au avut la bază tematica autorizată de CNFPA

şi activităţi specifice de training, pentru dezvoltarea spiritului

antreprenorial.

În cadrul acestor programe au fost abordate subiecte precum: constituirea firmei, legislaţie specifică, planificare, management instituţional etc, temele de curs fiind grupate în 3 module, astfel:

 • Fundamentele procesului antreprenorial, Strategii de inovare şi dezvoltare a afacerilor, Planificarea de marketing, Prezentarea planului de afaceri;
 • Negocierea, Sisteme informaţionale de management, Cadrul legal al funcţionării afacerilor;
 • Analiza şi finanţarea investiţiilor, Planificarea Financiară şi managementul financiar, Prezentarea planurilor de afaceri.

La finalul cursurilor de instruire, 40 de cursanţi au beneficiat de consiliere, consultanţă şi tutoriat pentru înfiinţarea start-up-rilor.

Rezultate obţinute:

 • 104 persoane instruite în ocupaţia manager de proiect;
 • 110 persoane instruite în ocupaţia de manager resurse umane;
 • 51 persoane instruite în ocupaţia manager al sistemului de calitate;
 • 88 persoane au urmat programul de training în domeniul antreprenoriatului;
 • 40 persoane consiliate în vederea iniţierii unei afaceri şi ocupării pe cont propriu;
 • 12 persoane sprijinite pentru iniţierea unei afaceri;
 • 12 start-up-uri înfiinţate;
 • 2 burse acordate.

George ZAVERA