Publicistul Stan Ştefan şi-a lansat volumul “Jurnalist în meandrele actualităţii” (II) în templul cărţilor din Alexandria

Sub semnătura binecunoscutului ziarist alexăndrean Stan Ştefan, în anul 2015, la editura Tipoalex, din Alexandria, a apărut volumul “Jurnalist în meandrele actualităţii. Oameni, locuri, evenimente”. O carte eveniment, tipărită în condiţii grafice deosebite, în care jurnalistul de excepţie, Stan Ştefan, a înmănuncheat câteva zeci de consemnări şi articole realizate pe parcursul întregii sale cariere jurnalistice, precum şi note de călătorie rezultate în urma peregrinărilor sale jurnalistice în numeroase ţări ale Europei. Materiale al căror conţinut reflectă în esenţă activitatea pe tărâmul presei desfăşurată de Stan Ştefan pe parcursul a peste 40 de ani de activitate neîntreruptă, preocuparea sa de a consemna, cu fidelitate, pentru publicul larg, evenimentele semnificative din viaţa socială, economică, culturală, de învăţământ, sportivă, religioasă, politică din judeţele Teleorman şi Giurgiu. Activitate în care Stan Ştefan, un iscusit istoric al clipei, a realizat peste 30.000 de articole, informaţii şi alte materiale jurnalistice, publicate în cotidianul Teleormanul, unde şi-a început cariera de jurnalist, în cotidienele centrale Scânteia şi Adevărul, la Agerpres, unde a profesat în calitate de corespondent pentru judeţele Teleorman şi Giurgiu, la Radio România Actualităţi şi Antena Satelor, unde a fost, timp de 20 de ani, un colaborator de mare succes.

De asemenea, în volumul deosebit de relevant pentru întreaga activitate a jurnalistului teleormănean, au fost înserate premiile şi diplomele acordate, de-a lungul anilor, de instituţiile judeţene de cultură, administrative şi din domeniile sportului şi cultelor, dovezi de apreciere ale carierei de excepţie a jurnalistului Stan Ştefan.

Cartea s-a bucurat de aprecierea tuturor celor care au avut prilejul să o parcurgă, pentru prima sa carte Stan Ştefan primind “Premiul pentru publicistică”.

La 4 ani distanţă de prima sa apariţie editorială, în aceste zile Stan Ştefan surprinde cititorii cu un nou volum de publicistică din seria “Jurnalist în meandrele actualităţii”. Volum a cărui lansare a avut loc ieri, 14 iunie, La Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”, în locul numit de teleormănenii de spirit ca fiind templul cărţilor din Alexandria. Volumul cuprinde o serie de articole, informaţii de presă şi alte materiale jurnalistice publicate de autor în ultimii săi ani de activitate ca jurnalist, precum şi mai multe consemnări publicate în revista de cultură Caligraf, revistă unde este colaborator permanent.

Lansarea noului volum de carte a avut loc în prezenţa unui numeros public scriitori şi publicişti, jurnalişti din presa teleormăneană, conducători de instituţii judeţene, slujitori ai cultelor religioase, prieteni ai jurnalistului Stan Ştefan, iubitori de cultură.

Cuvinte de apreciere asupra noului volum din seria “Jurnalist în meandrele actualităţii”, dar şi despre personalitatea jurnalistului şi publicistului Stan Ştefan, unul dintre cei mai redutabili ziarişti din presa scrisă şi audio din ultimii 50 de ani, şi-au exprimat profesorul şi publicistul Nicolae Dina, care a făcut o deosebit de interesantă prezentare a cărţii, primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, publicistul Paul Şchiopu, părintele paroh Gelu Popa, jurnalistul, scriitorul şi publicistul Florin Burtan şi alţii. Aprecieri la adresa unui Om adevărat, pătruns de setea de adevăr şi de o necesară stare de normalitate în societatea românească, un alexăndrean care a slujit timp îndelungat, cu o dăruire exemplară, jurnalismul cotidian.

În semn de aleasă preţuire, conducerea Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” i-a atribuit domnului Stan Ştefan “Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate jurnalistică şi publicistică, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani”.

După câteva zeci de minute rezervate acordării de autografe pe noul volum de carte, Stan Ştefan şi cei care au participat la acest eveniment cultural au degustat din preparatele şi vinul de colecţie oferit de jurnalist, publicistul

primind de la oaspeţii săi cele mai calde şi sincere felicitări pentru întreaga-i activitate jurnalistică şi publicistică, urări de viaţă îndelungată, în deplină sănătate, alături de familie, de copii şi de viitorii nepoţi !

Din acest colţ de pagină, redactorii coditianului “Mara” îi transmit domnului Stan Ştefan sincera lor apreciere pentru tot ce a realizat pe tărâm jurnalistic şi publicistic, urările lor de sănătate şi fericire alături de cei dragi!

George ZAVERA