Regiunea Sud Muntenia * Proiectele privind drumurile judeţene pot fi depuse până pe data de 2 august 2018

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2020 a publicat luni, 2 iulie, Ordinul nr. 5210 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor în cadrul Apelului POR 2018/6/6.1/4 Vest şi Sud Muntenia. Apelul este lansat în cadrul Axei prioritare 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T.

Conform ordinului semnat de vicepremierul şi ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Paul Stănescu, proiectele privind extinderea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene pe această Prioritate de investiţii se pot depune la ADR Sud Muntenia până pe data de 2 august 2018.

Ordinul nr. 5210/02.07.2018 este publicat pe website-ul Agenţiei destinat implementării POR în Sud Muntenia – https://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 6, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/981/ordin-nr-5210-din-02-07-2018.pdf, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

George ZAVERA