Reintegrarea copiilor cu risc de abandon

Proiectul „Elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru prevenirea/ reintegrarea copiilor cu risc de abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specială” se derulează pe baza Acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman și Fundația SERA România.

Trei familii nevoiașe din comuna Saelele, județul Teleorman, au beneficiat de ajutoare de urgență, alte două familii din această localitate urmând să primească sprijin din partea autorităților.

Două dintre familiile care au primit ajutoare locuiau în condiții improprii, însă locuințele au fost reabilitate, mobilate și dotate cu aparatură de strictă necesitate.

Pentru reintegrarea fiului uneia dintre familii, care beneficia de măsuri de protecție speciale, într-un centru din cadrul DGASPC Teleorman, au fost întreprinse acțiuni adecvate situației, familia fiind reunită.

Unei alte familii, cu doi copii, care nu deținea o locuință proprie și era în pericol iminent de a fi destrămată, i-a fost cumpărată o casă.

În proiect va fi inclusă și o familie cu patru copii, care nu beneficiază de condiții de viață și educație corespunzătoare.

Cornelia RĂDULESCU