Sancțiuni eliminate prin Ordonanță de Guvern, pentru fermierii care practică agricultura ecologică

Practicarea de către fermieri a agriculturii ecologice are drept scop obținerea de legume, fructe și alte produse agricole sănătoase și sigure pentru consumatori, precum și de a proteja mediul înconjurător. Regulile deosebit de stricte prevăzute de legislația actuală privind agricultura ecologică au determinat, în ultima vreme, pe mulți dintre fermierii înscriși în sistemul agriculturii ecologice să renunțe la o astfel de activitate, chiar și cele mai mici abateri de la norme conducând la pierderea subvențiilor primite sub forma plăților directe și a plăților compensatorii. Pentru a veni în sprijinul fermierilor înscriși în sistemul agriculturii ecologice, Guvernul României a aprobat, în data de 5 august a.c., printr-o Ordonanță de urgență, modificarea OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Urmare a modificărilor făcute în spiritul regulamentelor europene, fermierii nu vor mai fi atât de aspru sancționați dacă la controale se depistează că produsele sunt contaminate cu substanțe chimice interzise, dacă fermierii dovedesc că această contaminare s-a produs în mod accidental. Astfel, în cazurile în care sunt depistate unele substanțe care nu sunt permise în agricultura ecologică, în urma analizării probelor prelevate în cadrul controlului oficial și a celui efectuat de reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se constată că prezența substanțelor chimice este determinată de contaminări accidentale, organismele de control aplică sancţiunea declasării produsului şi, după caz, a terenului, fără ca fermierul să piardă dreptul de a încasa plățile directe.

În ceea ce privește plățile compensatorii acordate în baza Măsurii 11- agricultura ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în cazul în care s-a aplicat sancţiunea privind declasarea terenului, se procedează la retragerea plății pe anul curent, dar nu se aplică sancțiuni administrative, potrivit regulamentelor europene în vigoare.

În cazul utilizării de seminţe și material de înmulțire vegetativ și a răsadurilor care nu provin din agricultura ecologică, acestea vor fi permise numai cu autorizarea organismelor de control, conform reglementărilor Comisiei Europene privind producția ecologică, etichetarea și controlul produselor ecologice.

Prin aceeași Ordonanță de Guvern, au fost abrogate unele prevederi care nu mai au aplicabilitate și nu mai corespund normelor de tehnică legislativă.

George ZAVERA