Semnal editorial – Prof. Florea Purcărescu – Monografia comunei Rădoieşti

Prin strădania Biancăi Amarie şi a lui Călin Neţoiu, recent a fost editată Monografia comunei Rădoieşti, lucrare aparţinând profesorului Florea Purcărescu, dascăl renumit ce a condus destinele şcolii din această localitate timp de mai bine de 30 de ani, în calitate de director.
Profesorul Florea Purcărescu s-a născut la data de 2 august 1914, în satul Rădoieşti-Vale, într-o familie de ţărani, el fiind cel mai mic dintre cei şase fraţi (5 băieţi şi o fată). Primele două clase primare (1923-1925) le face la şcoala din Rădoieşti-Deal, cu învăţătorul Ioniţă Popescu. În 1925 a început să funcţioneze şi şcoala din Rădoieşti-Vale unde s-a transferat, avându-l ca învăţător pe Teodor Pereţeanu, primul învăţător născut şi crescut aici. Ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la învăţătură, la insistenţele profesorului Pereţeanu, tatăl său acceptă să-l trimită la Alexandria, la Şcoala Normală, pe care a şi absolvit-o în 1934 şi nu oricum, ci ca şef de promoţie. Astfel, aşteptările familiei nu au fost înşelate. Aceste întâmplări se aseamănă pe alocuri izbitor cu povestea Moromeţilor lui Marin Preda, povestea petrecându-se tot în perioada interbelică şi tot într-un sat teleormănean.
În toamna anului 1938 a fost numit învăţător la Şcoala Primară din satul Capul Corbului, judeţul Mureş. După anii de război, respectiv în 1942 a ajuns la şcoala din Rădoieşti-Vale, ca învăţător. A absolvit între timp şi Facultatea de Limba Română, devenind apoi profesor de limba română. Din 1942 şi până în 1976, când s-a pensionat, a funcţionat ca director al şcolii din Rădoieşti-Vale.
De-a lungul întregii sale cariere profesionale, profesorul Florea Purcărescu s-a dedicat admirabil procesului de învăţământ, grija sa permanentă fiind aceea ca toţi copiii din satele componente ale comunei Rădoieşti să înveţe carte, să se formeze ca oameni demni, responsabili, stăpâni pe destinele lor. S-a implicat permanent în viaţa culturală a localităţii, formaţiile artistice ale şcolii şi cele săteşti fiind apreciate inclusiv la nivel naţional. În întreaga sa viaţă, profesorul Purcărescu, pasionat de istorie, cu deosebire de istoria locală, s-a aplecat cu sfinţenie asupra modului de viaţă al sătenilor, asupra obârşiei lor, asupra evenimentelor la care rădoieştenii au participat de-a lungul îndelungatei istorii, asupra tradiţiilor şi obiceiurilor locale.
La anii blondei senectuţi, retras la Roşiorii de Vede, profesorul Purcărescu a aşezat pe hârtie toate datele pe care le-a strâns de-a lungul anilor, realizând astfel monografia localităţii Rădoieşti. O lucrare monografică scrisă cu dăruirea şi talentul omului de la catedră, cuprinzând aspectele cel mai importante ale vieţii economice, sociale, politice, administrative, şcolare şi culturale din comuna Rădoieşti, întru-total respect faţă proprii consăteni, faţă de toţi cei ce au scris, prin faptele lor, istoria acestei străvechi localităţi româneşti.
A consemnat

George ZAVERA