Sesiuni deschise la AFIR, pentru solicitanţii de fonduri europene nerambursabile

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale reaminteşte fermierilor şi celorlalţi investitori în sectorul agricol că la această dată au la dispoziţie fonduri europene nerambursabile pe care le pot accesa în cadrul sesiunilor de primire a cererilor de finanţare aflate în derulare prin intermediul unor submăsuri (sM) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Fonduri pentru investiţii în sectorul pomicol

Fermierii şi ceilalţi investitori din agricultură au la dispoziţie fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea de livezi, prin sM4 – investiţii în sectorul pomicol. Până în prezent, în cadrul acestei submăsuri de finanaţare, au fost depuse 28 proiecte de investiţii în valoare de aproximativ 23,7 milioane de euro. Fondurile disponibile în continuare sunt în valoare de peste 74,4 milioane de euro şi pot fi solicitate până la data de 15 august 2019, dacă respectiva sumă de bani nu se epuizează până la acea dată, ca urmare a cererilor de finanţare primite.

Investiţii în modernizarea unităţilor de procesare

Investiţiile în modernizarea unităţilor de procesare sunt finanţate, în această perioadă, prin intermediul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2. Fondurile disponibile pentru depunerea proiectelor, până la data de 30 iunie 2019, sunt în valoare de aproximativ 29,6 milioane de euro.

288 milioane euro pentru proiecte în domeniul irigaţiilor

O altă linie de finanţare prin intermediul căreia AFIR primeşte cereri de finanţare este sM 4.3, componenta de infrastructură de irigaţii, pentru care s-au depus, până la această dată, 12 proiecte în valoare de 11,8 milioane de euro. Solicitanţii interesaţi pot depune proiecte în limita plafonului disponibil de 288 milioane de euro, până în data de 31 august 2019.

Sprijin financiar pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale

Cei interesaţi pot depune cereri de finanţare prin intermediul submăsurilor 16.1 şi 16.1a – Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul agricol şi în cel pomicol. Alocarea financiară aferentă celor 2 linii de finanţare este de aproximativ 12,5 milioane de euro şi este disponibilă până la data de 10 aprilie 2019 pentru sM16.1 şi 15 martie 2019 pentru sM16.1a. Până au fost depuse 12 proiecte în valoare de peste 4 milioane de euro prin sM 16.1.

Până la 30 aprilie 2019, AFIR acordă sprijin financiar din fonduri europene pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol ţi cel pomicol, prin sM 16.4 și 16.4a. Alocarea financiară cumulată pentru cele două sectoare este de peste 11,4 milioane de euro.

Cererile de finanţare se depun online pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, până la data limită stabilită în anunţul de lansare aferent fiecărei sesiuni sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri europene nerambursabile au la dispoziţie Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Agenţiei, la secţiunea „Investiții PNDR” în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

George ZAVERA