Silvicultorii din Teleorman au sărbătorit ”Ziua Porţilor Deschise”

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a organizat ieri, 11iunie, la sediile celor 41 de Direcţii Silvice şi ale ocoalelor silvice din întreaga ţară ”Ziua Porţilor Deschise”, eveniment prin care toţi cei interesaţi de silvicultură au avut posibilitatea de a afla ce înseamnă meseria de silvicultor, complexitatea activităţilor derulate de cei care lucrează în silvicultură, precum şi modul în care se gestionează durabil pădurea. Conform organizatorilor, scopul principal al evenimentului “Ziua Porţilor Deschise” este acela de a ajuta la consolidarea convingerii populaţiei că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este un partener credibil în ocrotirea integrităţii pădurilor româneşti. S-a urmărit, într-un mod transparent, deschis promovarea imaginii reale a activităţi desfăşurate de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, întărirea convingerii populaţiei că silvicultorii reprezintă un partener credibil în gestionarea şi păstrarea integrităţi pădurilor încredinţate spe administrare sau pentru asigurarea de servicii publice.

Manifestările publice organizate pe parcursul zilei de ieri a fost precedate de “Ziua Silvicultorului”, sărbătoare oficială, iniţiată în anul 1991, prevăzută în Statutul Personalului Silvic, fiind marcată de întregul Corp Silvic, în parteneriat cu sindicatele şi cu celelalte organizaţii profesionale din silvicultură.

În Teleorman, “Ziua Porţilor Deschise” a fost sărbătorită la sediul Direcţiei Silvice judeţene, precum şi la sediile Ocoalele Silvice Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede şi Slăveşti. Acţiuni la care silvicultorii teleormăneni au avut drept parteneri un mare număr de elevi de la şcolile din judeţ, însoţiţi de dascălii lor, câţiva membri ai Filialei din Alexandria ai Asociaţiei “Cercetaşii României”, dar şi alţi tineri preocupaţi de protejarea pădurii şi a mediului înconjurător. Directorul executiv al instituţiei, inginer Marin Dumitru, a ţinut în faţa celor prezenţi o deosebit de atractivă lecţie de silvicultură, pornind de la modul în care este înfiinţată pădurea, rolul acesteia din punct de vedere economic şi asigurarea unui mediu natural sănătos, cunoaşterea speciilor de arbori existente în păduri şi până la modul cum se exploatează şi se regenerează pădurile. Totodată, cei prezenţi au fost informaţi concret despre fauna şi flora spontană din pădurile teleormănene, dar şi despre meseria de pădurar. Au fost prezentate documente, hărţi şi imagini reprezentative, modul cum sunt gospodărite pădurile din judeţ, speciile de arbori existente în Teleorman şi recunoaşterea acestora, cum se realizează marcarea arborilor, exploatarea, valorificarea şi circulaţia materialului lemons.

Copiii şi dascălii lor au aflat direct de la sursă aspectele cele mai interesante ale meseriei de pădurar, de şef de district şi specialist silvic. Între silvicultori şi partenerii lor s-a derulat un dialog aplicat pe activitatea din silvicultură, ceea ce demonstrează că evenimentul “Ziua Porţilor Deschise” şi-a atins scopul, fie şi prin faptul că a sădit în mintea copiilor şi tinerilor prezenţi dorinţa de a asigura perenitatea pădurii în spaţiul românesc..

George ZAVERA