Simularea Evaluării Naționale: 666 elevi, absenți la proba scrisă la Matematică, în Teleorman

Pentru majoritatea elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, simularea Evaluării Naționale 2019 s-a încheiat marți, 12 martie 2019, cu proba scrisă la Matematică. Miercuri, elevii aparținând minorităților naționale au susținut proba scrisă la Limba maternă.

În județul Teleorman, la proba scrisă la Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale, din totalul celor 2821 de elevi de clasa a VII-a înscriși să susțină proba au fost prezenți la simulare 2459, restul de 362 absentând.

La clasa a VIII-a au participat la proba scrisă la Matematică 2379 de elevi din totalul celor 2683 înscriși pentru susținerea probei. Alți 304 elevi de clasa a VIII-a au absentat. În total, la proba scrisă la Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale au absentat 666 elevi de clasa a VII-a și a VIII-a.

Elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare dintre ele cu mai multe cerințe.

La subiectul I au avut de rezolvat șase cerințe, printre care: să scrie rezultatul unui calcul; să scrie cel mai mare număr natural par de trei cifre distincte; să calculeze raza unui cerc, cunoscându-se aria; să calculeze măsura unui unghi determinat de două drepte într-un paralelipiped dreptunghic.

La subiectul al II-lea, elevii din ultimul an de gimnaziu au avut printre cerințe: să deseneze o piramidă triunghiulară cu vârful V și baza ABC; să demonstreze că un număr real aparține unui intreval ș.a.

Subiectul al III-lea a fost unul de geometrie. Pe foaia de examen, la unul dintre subpuncte, elevii au avut desenat un trapez dreptunghic, cerințele acestui subiect fiind: să arate că aria trapezului, în acest caz, este egală cu 64; să determine măsura unui unghi; să demonstreze că două dintre drepte sunt perpendiculare.

Fiecare dintre cerințele celor trei subiecte a fost notat cu cinci puncte.

Elevii care au susținut simularea Evaluării Naționale vor afla rezultatele în data de 22 martie 2019.

Rezultatele la simularea evaluării 2019 vor fi analizate la nivelul fiecărei şcoli prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

M. MEILĂ