Statul introduce plata de subvenţii pentru încurajarea acvaculturii şi a pescuitului comercial

Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a lansat, în dezbatere publică, un Program de sprijin al producătorilor din sectorul pescăresc, care urmăreşte acordarea de ajutoare financiare pescarilor comerciali şi producătorilor din acvacultură, pentru decolmatarea amenajărilor piscicole şi repopularea zonelor de producţie piscicolă, fiind prevăzut şi un sprijin financiar pe hectarul de luciu de apă populat cu peşte, în scopul creşterii producţiei de peşte de consum livrat pe piaţă.

O atenţie specială este acordată stimulării producţiei de peşte obţinut în acvacultură.

Prin acest program, statul va acorda producătorilor subvenţii sub formă de plăţi directe pe hectar, precum şi o subvenţie ce urmează să fie plătită fiecărui pescar la nivelul salariului minim pe economie, pentru o perioadă de 3 luni pe an. Subvenţiile ce vor fi acordate pentru fiecare pescar vor fi la nivelul salariului minim pe economie, timp 3 luni pe an, din care 2 luni sunt corespunzătoare perioadei de prohibiţie a pescuitului şi 1 lună corespunzătoare lunii ianuarie, lună în care pescuitul comercial nu se poate efectua datorită condiţiilor severe de iarnă.

George ZAVERA