Trei mii de euro subvenţie la hectar pentru cultivatorii de usturoi!

O veste foarte bună pentru cultivatorii de usturoi. Guvernul a aprobat, în şedinţa din data de 14 mai 2019, creşterea subvenţiei pentru cultura de usturoi de la 1.000 de euro/ha, cât era iniţial, la 3.000 de euro/ha. Măsura este cuprinsă în hotărârea aprobată prin care se modifică şi completează HG nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia. Prin urmare, cuantumul sprijinului financiar acordat cultivatorilor de usturoi va creşte de la 1.000 euro/ha la 3.000 euro/ha (13.950 lei/ha).

Prin acordarea sumei de 3.000 euro/ha se susţine astfel menţinerea culturii de usturoi în zonele cu tradiţie, precum şi înfiinţarea de noi suprafeţe cu usturoi românesc de cea mai bună calitate, crescând în acest fel interesul fermierilor pentru a obţine venituri din producţia de usturoi.

Creşterea valorii sprijinului financiar prevăzută de acest act normativ se încadrează în bugetul maxim aprobat schemei de ajutor de minimis şi nu atrage cheltuieli bugetare suplimentare. Conform modificărilor aduse HG 108/ 2019, în situaţia în care, după finalizarea înscrierii în program, se constată depăşirea bugetului alocat acestei scheme de minimis, cuantumul sprijinului financiar se reduce proporţional.

La creşterea sprijinului financiar pentru cultivatorii de usturoi s-a ajuns după consultarea reprezentanţilor MinisteruluiAgriculturii cu cultivatorii şi formele asociative reprezentative din sectorul legumicol, în cadrul cărora s-au analizat devizul tehnologic, cheltuielile şi veniturile rezultate pentru această cultură, dupăm cum precizează Ministerul Agriculturii.

George ZAVERA