Veteranii, simbolul iubirii de țară

Când privesc drapelul țării, ochii veteranilor lăcrimează. Astfel, înțelegem că lacrimile curg și din iubire.

Este vorba de iubirea de ȚARĂ, la care au ținut atât de mult încât au apărat-o cu arma.

Netemători pentru propriile vieți, bravi pe câmpurile de luptă, au apărat pământul țării, întregind-o și scăpând-o de jugul asupritor.

Veteranii de război au fost sărbătoriți cu onoruri militare, în preajma zilei lor, 29 aprilie.

Din ce în ce mai puțini, în județul Teleorman fiind 114 veterani și un invalid de război, aceste dovezi vii de vitejie și patriotism primesc an de an recunoștința celor pentru care au luptat.

Privind ceremonialul, retrăiesc, cu siguranță, fragmente din cele prin care au trecut, gândul zburându-le către cei care nu s-au mai întors.

Îi cinstim și-i prețuim, căci ei ne-au învățat că ȚARA, pentru a fi liberă, are nevoie să fie apărată și trebuie să fie iubită.

Veteranii de război ne dovedesc ce este iubirea de țară, propriile lor fapte însemnând aceasta.

Cornelia RĂDULESCU